VEA: Spotsylvania Vote Puts ‘Partisanship Over Kindness’

August 15, 2023